TCDD KPSS’li veya KPSS’siz işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları açıklandı

TCDD işçi alımı yapacağını duyurdu. 5 farklı şehirde yapılacak olan alımlara başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 

ADAYLAR HANGİ ŞEHİRLERDE İSTİHDAM EDİLECEK?

 • Kayseri,

 • Mersin,

 • Afyonkarahisar,

 • İstanbul,

 • Kocaeli.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

 1. İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü 42 İstasyon Operasyon İşçisi Alımı,

 2. Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul, Kocaeli Sınırlarında Kaynakçı Sanat Kolunda 5 eski Hükümlü İşçi alımı,

42 İSTASYON OPERATÖR İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

1- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların; 

– Belirtilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması gerekmektedir. 

– İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 

2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adayların; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında aşağıda belirtilen evrakları kontrol edilerek teslim alınacaktır. İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir. 

3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

4- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı hesaplanarak, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

5- İşe başlayacak istasyon operasyon işçilerinin işyeri İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü olup, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattında çalıştırılacaktır. 

6- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir. 

7- İşe başlayan istasyon operasyon işçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. 

8- İşe başlayan istasyon operasyon işçisinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. 

9- İstasyon operasyon işçi kadroları Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı hatları dışında diğer istasyon ve garlarda bulunmadığından, istasyon operasyon işçilerinin bu hatların dışında başka işyerlerine nakli mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır. 

10- İşe başlayan istasyon operasyon işçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir. 

11- İstasyon operasyon işçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır. 

5 ESKİ HÜKÜMLÜ BAŞVURU ŞARTLARI

1- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların; 

a) Ortaöğretim meslek lisesi Metal İşleri bölümü, Meslek yüksekokulu Metal İşleri veya Kaynak Teknolojisi programlarından mezun olması 

b) Diğer ortaöğretim bölümlerinden başvuru yapacakların ise, 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) 

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) 

11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik veya Kaynakçılık ustalık belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir. 

– İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 

2- Başvuru yapan adayların aşağıda belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 04.09.2023

 – 05.09.2023 tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir. 

3- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, 19.09.2023 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Sözlü sınavı, 22.09.2023 tarihinde Saat:10.00’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

5- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 35 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır. 

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. 

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir. 

9- Kayseri 253 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine alınacak kaynakçı Ankara ili Behiçbey Ray Kaynak ve Yol Makinaları Onarım Fabrikası Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilecektir. Mersin 631 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine alınacak kaynakçı Adana ili Adana Yol Mekanik Atölye Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilecektir. Haydarpaşa 131 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine alınacak kaynakçı Kocaeli ili Derince Yol Mekanik Atölye Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilecek olup, bu işyerlerine başvuracak adayların bu durumu dikkate alması gerekmektedir. 

10- İşe başlayan kaynakçı 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. 

11- İşe başlayan kaynakçının deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. 

12- İşe başlayan kaynakçı atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır. 

13- İşe başlayan kaynakçı vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir. 

14- Kaynakçı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 14 – 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Kadrolara göre ilan numaraları aşağıda yer almaktadır.

 • Kayseri Kaynakçı İş İlanı No: 00007714953

 • Mersin Kaynakçı İş İlanı No: 00007714967

 • Afyonkarahisar Kaynakçı İş İlanı No: 00007715445

 • İstanbul Kaynakçı İş İlanı No: 00007715277

 • Kocaeli Kaynakçı İş İlanı No: 00007715587

 • İstanbul İstasyon Operatsyon İşçisi İş İlanı No: 00007716568

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir