Resmi Gazete’de bugün (19 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)

19 Nisan 2023 Tarihli ve 32168 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2017/36186 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/5577 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/11417 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2018/11836 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir